GIMCANA A LA PLATJA

Aquesta activitat consisteix en fer un recorregut de diverses activitats en les quals els alumnes jugaran a diferents jocs cooperatius. Aquests no es basaran en la competició sinó en la cooperació; de manera que l’exercici pretendrà ser un bon recurs per generar en els alumnes actituds solidàries i promoure situacions en les quals es regulin els conflictes de forma col·lectiva tot millorant l’ambient de grup.

CIRCUIT SENSORIAL

L’activitat consistirà en què els alumnes vagin descalços per diferents recipients on hi haurà diversos materials que ens proporciona la natura. L’objectiu principal és que els infants descobreixin diferents sensacions que ens proporciona el contacte amb aquests elements (sorra, aigua, fulles…).

TOCA-TOCA

Activitat dirigida als alumnes més petits. Consisteix en descobrir quins animals hi ha dins d’unes caixes, les quals tenen un orifici per poder-hi posar les mans sense poder veure què s’hi amaga a l’interior.

TALLERS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Es farà una classificació d’una pesca perquè els alumnes aprenguin a distingir les diferents formes i característiques dels peixos. Segons el nivell, es farà la dissecció dels peixos per veure la seva anatomia i funcionament bàsic.